út it ferline fan it Heidenskip   |   start
1-3 Tsjerk de Jong   |   4-6 Tsjerk de Jong   |   7-11 Tsjerk de Jong   |   12-14 Tsjerk de Jong   |   15-17 Tsjerk de Jong   |   18-19 Tsjerk de Jong