Wa binne dit?
Groetnis út it Heidenskip


vraag:

Grootebroek, 2 januari 2004

Deze zomer hebben mijn vrouw en ik een reis naar Minnesota (V.S.) en Canada gemaakt. We hebben o.a. gelogeerd bij mijn neef Bouke Annes Elgersma en zijn vrouw. Vervolgens nog een paar dagen bij het gezin van hun zoon Michael, bekend van het document dat hij maakte van zijn overgrootvader Willem Annes Elgersma.

Bouke, Michael, mijn vrouw en ik hebben ook een bezoek gebracht aan het dorp Sandstone en de plek waar Willem Annes en Tjitske Boukes Haitsma indertijd geboerd hebben. We hebben nog het kerkje bezocht waar ze in 1897 getrouwd zijn. Dat kerkje, nu behoorlijk vervallen, staat, of liever gezegd stond, in het voormalig dorpje Friesland (MN). Het kerkje is nog het enige wat van 'Friesland' over is. Zo langzamerhand is na 1920 iedereen weggetrokken uit de dorpen Friesland en Groningen, beide een paar km gelegen van Sandstone. In 'Friesland' hebben we op het kerkhof gezocht naar het graf van Tjitske, echter zonder resultaat. Hoogstwaarschijnlijk moet ze wel op dat kerkhof liggen, maar er is geen steen met haar naam te vinden. Er liggen wel veel Straatsma's. Michael zet de zoektocht voort door archieven te blijven raadplegen. In het gebied was de grond toch niet zo vruchtbaar als wel werd voorgespiegeld in de advertenties waarmee in 1896 mensen naar dat gebied werden gelokt. Daar kwam nog bij dat de advertenties ook veel settlers uit andere streken van de V.S. trokken die geen verstand van boeren hadden en op die manier mislukten.

Bouke bezit veel foto's uit zijn familiearchief, waarvan hij niet weet wie erop staan. Nu heb ik van hem één foto meegenomen waar een gezin opstaat. Rechtsonder op de foto staat de naam van de fotograaf geponst: 'De Jong Sneek'. Achterop de foto staat met potlood geschreven: '9 Sept. 1937'. Het gezicht van de vader trof mij. Het is een wat langwerpig gezicht, zoals Tjitskes vader had. Tjitske en ook mijn vader Rein, Tjitskes zoon, had een enigszins lang gezicht. Met andere woorden zou de vader op de foto misschien een Haitsma zijn? Een broer van Tjitske?

Jaap Elgersma
jwelgersma@zonnet.nl
antwoord:

Koudum, 27 juni 2004

Geachte heer Elgersma,

Op de site van Gerrit Twijnstra kwam ik de foto tegen, die u in tegenkwam bij uw neef Bouke Elgersma in Minnesota. foto van 9 sept. 1937 (fotograaf de Jong, Sneek).
Ik kan u vertellen, wie er op de foto staan en ter gelegenheid van welk feit de foto genomen is.

U vermoeden is juist. De (zittende) man is Hendrik Baukes Haitsma, geb. 4 juli 1880 te Workum, de jongste broer van Tjitske en mijn overgrootvader.

Hij staat erop samen met zijn vrouw Tietje Douwes Buwalda, geb. 28 juli 1878 te Makkum.
Staand, v.l.n.r.: Jan, geb. 31 jan. 1917 it Heidenskip, Akke, geb. 12 feb. 1902 te Gaast, Bauke, geb. 26 mei 1899 te Gaast, Douwe, geb. 18 aug. 1915 te it Heidenskip en Sietze, geb. 22 sept. 1904 te Gaast. Sietze is mijn grootvader.

De foto is gemaakt op de dag, dat Douwe in het huwelijk trad met Fokeltje Feenstra, geb. 21 apr. 1926 te Nijland. (zie ook het bloemetje op de revers)

Met vriendelijk groet uit Koudum,

Sjoerd Huitema
sjhuitema@wanadoo.nl